Conexus Engage logo

Vi tilbyr kurs i Conexus Engage

Conexus Engage er et verktøy som samler inn data om den enkelte elev fra kartleggingsprøver, kartleggingsverktøy og vurderinger. Disse dataene blir organisert og presentert visuelt for å hjelpe lærere med å gruppere og engasjere elevene.

Gjennom Conexus Engage kan man hente ut resultater fra en rekke kjente læringsressurser, og se dem i sammenheng. Man kan se hva elevene har arbeidet med og hvordan de har prestert. Conexus Engage er også et effektivt verktøy til å standardisere vurderinger og prøver.

Vi tilbyr både grunnopplæring i Engage som verktøy og vi tilbyr også kurs som bruker Engage som utgangspunkt samtidig som vi drar fokuset mot din skoles satsningsområde.

Et standard Conexus Engage kurs for lærere kan inneholde:

  • Pålogging og oversikt over mulighetene i verktøyet
  • Navigere de ulike fanene
  • Registrering av resultater i Engage
  • Importere resultater fra eksterne ressurser som Kartleggeren, Multi og Relemo (og nasjonale prøver)
  • Lage ulike elevrapporter
  • Hvordan finne og bruke historiske data
  • Hvordan bruke data til å se på elevens/trinnets/skolens utvikling over tid

Vi kan også knytte disse kursene opp mot skolerelevante emner; se under for eksempler.

Kurs med utgangspunkt i lesing som grunnleggende ferdighet og Conexus Engage
Kurs med utgangspunkt i tilpasset opplæring i skolen og Conexus Engage
Kurs med utgangspunkt i vurdering og den nye læreplanen og Conexus Engage
Kurs med utgangspunkt i undervisningsplanlegging og Conexus Engage

Les mer om de ulike modulene som er integrert i Engage.

Våre kurs↗

Ta en titt på vår kursoversikt.

Til forsiden↗

Tilbake til forsiden.

Kontakt oss↗

Ta kontakt med oss!