Google Workspace for Education

Velkommen til

En undervisningsøkt med Google Workspace for Education og Chromebooks

Tidspunkt: 10. mars klokken 14.30-15.30

Hvor: Nettarrangement

DigiKon AS, i samarbeid med Google for Education Norge, inviterer deg til å bli med oss på en undervisningsøkt med fokus på bruk av Google Workspace for Education sine kjerneprodukter som gode hjelpemidler for å jobbe med de tverrfaglige emnene i LK20.    

I løpet av 1 time går vi gjennom et helt undervisningsopplegg fra oppstart til sluttvurdering, og på veien dit ser vi på hvordan vi kan bruke kjerneproduktene i Google Workspace som gode verktøy i hybride klasserom. 

Undervisningsopplegget er et tverrfaglig prosjektarbeid som fokuserer på bærekraftig utvikling. Temaet er Menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. 

Webinaret og alt innholdet er produsert med kun en Chromebook og de samme verktøyene som elevene har tilgang til i Google Workspace for Education. Bli med og se hvordan du kan bruke dine Google Workspace verktøy på en morsom måte med elevene dine.

Påmelding 

Link til arrangementet kommer ca. 48 timer før.

Hvis du kjenner noen som syns dette hadde vært spennende så del gjerne invitasjonen videre.

Vi gleder oss til å se deg på nettet!