Google Workspace for Education og de tverrfaglige temaene i den nye læreplanen.

De tverrfaglige temaene i Kunnskapsløftet sammen med Google Workspace for Education

Bruker din skole verktøyene i Google Workspace for alt de er verdt? Vi kan hjelpe dere å se alle mulighetene som finnes i verktøyene dere allerede har tilgjengelig.

Google for Education logo

I samarbeid med Google for Education Norge tilbyr vi i DigKon AS kurs i Google Workspace for Education. Vi ser på hvordan vi kan bruke kjerneverktøyene i Google Workspace for å jobbe med de tverrfaglige temaene i Kunnskapsløftet.

Dere kan velge dere et eller flere av de tre tverrfaglige temaene og vi går gjennom et undervisningsopplegg med utgangspunkt i det temaet. Fokus vil ligge på hvordan vi kan bruke kjerneverktøyene i Google Workspace for å skape engasjerende læring. 

Undervisningsopplegget blir gjennomgått fra oppstart til avsluttende vurdering og på veien lager vi de ulike læringsressursene sammen. 

Folkehelse og livsmestring: Google Classroom 

Demokrati og medborgerskap: HyperDocs

Bærekraftig utvikling: Escape room

Er du interessert i et opplegg som favner alle de 3 temaene så er det også mulig. Vi planlegger kurset etter din skoles behov og sammen finner vi det beste opplegget for dere.

Tidsbruk: Ca. 2 timer.

Passer for: Alle som bruker Google Workspace for Education

Kontakt oss i DigiKon AS