Showbie er en kommunikasjons- og delingsplattform som brukes i alle faser av en lærers hverdag. Her kan lærere planlegge undervisningen ved å tilrettelegge oppgaver og ressurser, de kan følge elevene tett i prosessen underveis i et arbeid, og de kan gjøre vurderingsarbeid på mange ulike måter.

Det ligger også muligheter til å invitere inn foreldre slik at de kan følge sitt barns skolehverdag tett, og kommunikasjon med både elever og foresatte er enkelt og effektivt i Showbie.

Digikon har status som Showbie Certified Trainers og kan hjelpe din skole både med å komme i gang med Showbie, men også videreutvikle bruken etter oppstart.

Forslag til kursinnhold:

Komme i gang:

 • Struktur i klasser
 • Opprette oppgaver
 • Dele ressurser med elevene
 • Varslinger
 • Klassediskusjoner
 • Foresatte

Veien videre:

 • Bruk av grupper til kommunikasjon og tilpasset opplæring
 • Fremovermeldinger på mange måter i Showbie
 • Porteføljeverktøy
 • God arbeidsflyt gjennom kopiering, flytting og sletting
 • Spar tid med Smart Grading
 • Socrative

Målgruppe:

Lærere i grunnskolen

Vi skreddersyr kursene etter avtale.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss i DigiKon AS