Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring

I læreplanens overordnede del leser vi at skolen skal legge til rette for at alle elevers læring skal stå i sentrum. Skolen skal gi alle elever likeverdige muligheter til å lære og utvikle seg uavhengig av de forutsetningene den enkelte eleven har. Lærerne skal ha innsikt i elevenes behov, de skal opprette gode og trygge relasjoner og de skal være veiledere som skaper motivasjon og læringsglede i undervisningen.

Conexus Engage gir deg mye av den faglige innsikten du trenger for å imøtekomme elevene på deres nivå. Vi skal selvfølgelig være ambisiøse på elevenes vegne, men vi må samtidig være realistiske og møte elevene slik at de opplever god mestring. De skal få lov til å spille på sine egne styrker i opplæringen sin. 

I alle klasserom møter vi et bredt spekter av elever, og det er en utfordring for læreren å møte alle elevene der de trenger det mest. Med kartleggingsverktøyene i Conexus Engage vil du kunne få en bedre oversikt over elevenes kompetanse som klasse, men også som enkeltindivider. Du vil kunne identifisere de som kanskje trenger ekstra hjelp, men du vil også kunne se bedre hvem som kanskje trenger noen ekstra utfordringer. Bruken av Engage hjelper deg på veien til å tilrettelegge for tilpasset undervisning for dine elever.  

Vi kan skreddersy kurs som passer deres behov. Under ser du noen forslag til hva et kurs kan inneholde:

  • Innføring i de ulike kartleggingsverktøyene i Conexus Engage 
  • Hvordan registrere resultater i Engage
  • Hvordan bruke elevrapportene til planlegging av undervisning, både sammen med elevene og de foresatte 
  • Praktiske eksempler på bruken av Engage som verktøy for å tilpasse undervisningen 
  • Ulike verktøy i deres digitale økosystem som kan brukes til tilpasset opplæring (M365, Google Workspace, Showbie) 
  • Engage som verktøy i spesialundervisning/SNO/GNO 
Kontakt oss i DigiKon AS