Undervisningsplanlegging

Undervisningsplanlegging er en stor del av en lærers hverdag og Conexus Engage er et nyttig verktøy i planleggingen

Å planlegge undervisning er en stor og viktig del av det å være lærer. Det er komplekst å synliggjøre sammenhengen mellom mål for undervisningen, innhold, ulike arbeidsmåter og vurdering. I tillegg så må du kjenne elevgruppen godt for å skreddersy undervisning som treffer gruppen på en best mulig måte slik at opplæringen tilpasses alles behov.

Ved å bruke Conexus Engage kan du skaffe deg et godt bilde av både hele gruppen og enkeltelevers kompetanse før du setter deg ned og planlegger et nytt emne. Du kan hente frem historiske resultater på kartlegginger slik at du kan gå inn i de enkelte emnene for å studere hvordan elevene har prestert. På den måten er det også enklere å planlegge både hvor du vil starte og hva du vil legge vekt på underveis i arbeidet med emnet.

Inntoget av teknologi i klasserommene har også ført til at man bør tenke godt over og planlegge hvor og hvordan de digitale enhetene kan brukes for å skape størst mulig verdi i undervisningen. Bruk av modeller og ulike former for undervisningsdesign kan støtte opp om dette arbeidet.

Sammen kan vi skreddersy et kurs som dekker deres behov. Her er noen eksempler på hva et kurs kan inneholde:

  • Muligheter med Conexus Engage
  • Baklengs planlegging – en modell for undervisninsplanlegging
  • Digital didaktisk design
  • Hvordan hente frem historiske data og informasjon du trenger fra Conexus Engage
  • Ulike kartleggingsverktøy som kan hjelpe deg.
  • Hvordan lage læringsstier i ditt digitale økosystem (OneNote, Showbie, Google Classroom)
  • Eksempler på læringsstier
  • Tverrfaglig planlegging
Kontakt oss i DigiKon AS